Bàn ăn Omina

Bàn ăn Omina

01277 268 999

Chất liệu: Gỗ tần bì (Gỗ ASH) 
- Bàn 4 người 1400 x 800 x 747 - Giá 8,932,000
- Ghế màu nâu 496 x 612 x 860 - Giá 2,134,000 
- Ghế màu ngà voi 496 x 612 x 860 - Giá 2,134,000
- Bộ bàn 4 người - Giá 17,468,000

- Bàn 4 người 1400 x 800 x 747 - Giá 8,932,000 , Ghế màu nâu 496 x 612 x 860 - Giá 2,134,000 
- Ghế màu ngà voi 496 x 612 x 860 - Giá 2,134,000

- Bộ bàn 4 người - Giá 17,468,000 

Có thể bạn quan tâm