Sofa Hilbert

Sofa Hilbert

01277 268 999

Chất liệu: Gỗ thông New Zealand. Da thật 100% phần mặt ngồi tiếp xúc.
- Sofa 3 người 1840 x 1000 x 900 - Giá 23,551,000
- Trường kỷ 1080 x 173 x 900 - Giá 21,736,000 
- Bộ Sofa - Giá 45,287,000

Bộ Sofa - Giá 45,287,000 

Sofa 3 người 1840 x 1000 x 900 - Giá 23,551,000

Trường kỷ  1080 x 173 x 900 - Giá 21,736,000

Có thể bạn quan tâm