Sofa Vanesa

Sofa Vanesa

01277 268 999

Chất liệu: Gỗ thông New Zealand. Da thật 100% phần mặt ngồi tiếp xúc.
- Sofa 3 người 1850 x 1000 x 950 - Giá 22,352,000
- Trường kỷ 1000 x 1800 x 950 - Giá 19,833,000
- Bộ Sofa - Giá 42,185,000

Sofa 3 người 1850 x 1000 x 950 - Giá 22,352,000 

Có thể bạn quan tâm