Tủ Tivi Mango

Tủ Tivi Mango

01277 268 999

Chất liệu: gỗ cao su, sơn phủ 3 lớp cao cấp theo công nghệ Hàn Quốc.
Tủ Ti Vi giữa (IYB-0515AJ) 1560×430×450 8.294.000 
Tủ Ti Vi 1 hộc (IYB-0515CJ) 550×430×450 3.157.000 
Tủ để sách (IYB-0515CAJ) 530×225×700 1.848.000 

Kệ Ti Vi giữa (IYB-0515AJ) 1560×430×450 - 8.294.000 / Kệ Ti Vi 1 hộc (IYB-0515CJ) 550×430×450 - 3.157.000 / Kệ để sách (IYB-0515CAJ) 530×225×700 - 1.848.000 

Có thể bạn quan tâm