Tủ Tivi Plato

Tủ Tivi Plato

01277 268 999

Chất liệu: Gỗ tràm 
- Tủ Tivi giữa 1910 x 450 x 375 - Giá 7,678,000 
- Tủ 1 hộc 582 x 450 x 375 - Giá 2,585,000 
- Tủ kính 720 x 450 x 870 - Giá 6,611,000 
- Bộ tủ Tivi - Giá 16,874,000

- Tủ Tivi giữa 1910 x 450 x 375 - Giá 7,678,000 


- Tủ 1 hộc 582 x 450 x 375 - Giá 2,585,000  


- Tủ kính 720 x 450 x 870 - Giá 6,611,000  


- Bộ tủ Tivi - Giá 16,874,000 

Có thể bạn quan tâm